İptal ve İade Şartları

Genel Şartlar:


1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.


2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.


3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.


4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.


5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.


6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.Satın Alınan Ürün Bedelleri Ödenmezse:7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:


8. ÜRÜNÜN TESLİMİNDEN SONRA ALICI'YA AİT KREDİ KARTININ SATICI'NIN KUSURUNDAN KAYNAKLANMAYAN BİR ŞEKİLDE YETKİSİZ KİŞİLERCE HAKSIZ VEYA HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANILMASI NEDENİ İLE İLGİLİ BANKA VEYA FİNANS KURULUŞUN ÜRÜN BEDELİNİ SATICI 'YA ÖDEMEMESİ HALİNDE, SATICI SÖZ KONUSU BEDELİN TAHSİLİ İÇİN YASAL YOLLARA BAŞVURMA HAKKI MEVCUTTUR.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünlerimiz Türk Gıda Kodeksi ve Türk Standartları Enstitüsü Standartlarına uygun şekilde üretilmektedir. Standartlara uygun olmayan ürünlerde ve ambalajı bozuk ürünlerde ( Kargoda ambalajı yırtılmış , açılmış veya ambalajı dağılmış) öncelikle ürün görselini çekerek info@nazifkarachef.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Bu tür ambalajı hasarlı ürünlerde kargo firmasından teslim almadan hasar tespit tutanağı düzenleyerek bir kopyasını ürün ile birlikte kargo firmasına iade ederek satıcıya fatura ile geri göndermelidir.

CAYMA HAKKI:

11.TÜRK TİCARET KANUNU GEREGİNCE GIDA MADDELERİ, İÇECEKLER VEYA DİGER GÜNLÜK TÜKETİM MADDELERİ İÇİN CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. KUSURLU ÜRÜN NEDENİYLE İADE HAKKININ KULLANILMASI İSE ÜRÜNÜN AMBALAJININ AÇILMAMIŞ, BOZULMAMIŞ VE ÜRÜNÜN KULLANILMAMIŞ OLMASI ŞARTINA BAĞLIDIR.


ÜRÜNLERİMİZ TÜRK GIDA KODEKSİ VE TÜRK STANDARTLARİ ENSTİTÜSÜ STANDARTLARİNA UYGUN SEKİLDE ÜRETİLMEKTEDİR. STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLERDE VE AMBALAJİ BOZUK ÜRÜNLERDE (KARGODA AMBALAJİ YIRTILMIŞ, AÇILMIŞ VEYA AMBALAJI DAĞILMIŞ) ÖNCELİKLE ÜRÜN GÖRSELİNİ ÇEKEREK info@nazifkarachef.com ADRESİNE İLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR. BU TÜR AMBALAJİ HASARLİ ÜRÜNLERDE KARGO FİRMASİNDAN TESLİM ALMADAN HASAR TESBİT TUTANAĞI DÜZENLEYEREK BİR KOPYASINI ÜRÜN İLE BİRLİKTE KARGO FİRMASİNA İADE EDEREK SATICI’YA GERİ GÖNDERİLMELİDİR.


İADE SARTLARINA UYGUN DURUMLARDA İADENİN SATICI TARAFINDAN ONAYLANMASININ ARDINDAN TÜM ÜRÜNLERİN KARGO MASRAFLARI ALICI’YA İADE EDİLECEKTİR.


CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

12.Alıcı, KARGO İLE ALMIŞ OLDUĞU ÜRÜNÜ KULLANMADAN TAHRİP ETMEDEN/BOZMADAN, AMBALAJ, BANT, MÜHÜR, KORUYUCU GİBİ UNSURLARI AÇILMAMASI ŞARTI İLE TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN BİR (1) GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE TESLİM ALDIĞI ŞEKLİ İLE İADE EDEBİLİR. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.


13.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.


14.Cayma hakkının kullanılması için 1 (BİR) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. ORJİNAL AMBALAJI ZARAR GÖRMÜŞ, TAHRİP EDİLMİŞ VE SAİR ŞEKİLDEKİ ÜRÜNLERİN İADESİ KABUL EDİLMEZ.


CAYMA HAKKININ KULLANIMI:15. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)16.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


İADE KOŞULLARI:17.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.


18.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

19.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:


20.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, GIDA MADDELER, İÇECEKLER , DİĞER GÜNLÜK TÜKETİM MADDELERİ iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddimallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.


21.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, GIDA MADDELERİ , İÇECEKLER, DİĞER GÜNLÜK TÜKETİM MADDELERİ , iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


22.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.


ÖDEME VE TESLİMAT


23.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.


24.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Loading